CoSIE projektet goes Bryssel: diskuterar Samskapande (co-creation) på European Week of Regions and Cities

Efter längre förberedelser har en grupp från CoSIE projektteamet kunde äntligen genomföra en panel om samskapandets (co-creation) möjligheter och utmaningar i offentliga tjänster. Rummet fylldes successivt med deltagare från flertal regioner och kommuner runtom i Europa, några forskare och en och annan Bryssel byråkrat. Syftet var att blanda korta forskarpresentationer med lika långa inspel från publiken och dialoger, […]

Händer inom piloten och CoSIE

November 2018: Piloten i Jönköping Förbättringsarbete inom personlig assistans (PA) hade en ny träff för första linjen chefer den 16/11 inom temat ”Arbetet med hälsofrämjande arbetssätt” där aktionsforskare medverkade. Temat för träffen var pilotarbetets framgångar och utmaningar samt hälsofrämjande ledarskap i förändring. Mötesagendan lämnades som vanligt öppet och cheferna hade möjlighet att, som brukligt, ta upp de frågor […]