CoSIE projektet goes Bryssel: diskuterar Samskapande (co-creation) på European Week of Regions and Cities

Efter längre förberedelser har en grupp från CoSIE projektteamet kunde äntligen genomföra en panel om samskapandets (co-creation) möjligheter och utmaningar i offentliga tjänster. Rummet fylldes successivt med deltagare från flertal regioner och kommuner runtom i Europa, några forskare och en och annan Bryssel byråkrat. Syftet var att blanda korta forskarpresentationer med lika långa inspel från publiken och dialoger, inte minst via en digital plattform så vi kunde se svaren direkt. Formatet lönade sig! Samtalen var givande för oss men även för publiken :). Vi fick med oss en del tankar till vägledning för samskapande vilket var bra.

Ballon presenterar möjligheter att påverka samskapande genom regioners och kommuners egna representanter i EU institutioner

Vi som genomförde panelen från Cosie var Harri Jallonen, projektledare och forskningsledare för Turku piloten; Magnus Lind, Inga Aflaki (som forskare på Jönköpings pilot samt MOOC kursansvariga i CoSIE), Eva Hijmans från Utrecht pilotteamet i Holland och Zsolt Bugarski från Tallinn pilotteamet. Vi hade med oss även en representant på EU nivå, från Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Krzysztof Balon, som meddelade publiken att kommittén var intresserad av att få förslag på hur de kan bidra till att sätta samskapande på den politiska agendan i olika EU länder och främst regioner och kommuner. Inte minst via ekonomiska åtgärder (finansiering av projekt och insatser).

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *