Händer inom piloten och CoSIE

November 2018: Piloten i Jönköping Förbättringsarbete inom personlig assistans (PA) hade en ny träff för första linjen chefer den 16/11 inom temat ”Arbetet med hälsofrämjande arbetssätt” där aktionsforskare medverkade. Temat för träffen var pilotarbetets framgångar och utmaningar samt hälsofrämjande ledarskap i förändring. Mötesagendan lämnades som vanligt öppet och cheferna hade möjlighet att, som brukligt, ta upp de frågor […]