Vägen till samskapande

Forskarteamet vid Karlstad Universitet och Valencia Technical University har ett ansvar i CoSIE projektet för att utarbeta en rad handlednings verktyg för innovativt samskapande vars syfte är att förbättra offentliga tjänster, sett inte minst från brukares perspektiv. Vägledningen kommer att bygga på CoSIE piloters erfarenheter och samlade forskningsresultat. Dessutom kommer vi att låta de särskilt nyfikna testa verktyget i slutet av projektet innan den offentliggörs.

Materialet kommer att finnas tillgänglig online kostnadsfritt i form av en skriftlig vägledning (”Roadmap to co-creation”), en verktygslåda (“toolbox”) och och en kortare material i text och film (”MOOC” eller massive open online course) för självstudier – enskilt eller i grupp.

Målgruppen för dessa väglednings verktyg är alla organisationer och individer som är nyfikna på samskapande och som är intresserade av att lära sig mer om det. Förhoppningsvis ökar vårt material suget efter att testa samskapande i era olika verksamheter och fördjupa kunskaper och lärandet. Det vi är överens inom CoSIE är att det finns inte en väg till samskapande, men vi kan bli klokare tillsammans och inspireras, lära av varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter.

Hittills har dialoger och samskapande inom projektet resulterat i en preliminär vägledning (“Roadmap”) som våra piloter men även era organisationer kan använda som stöd i sitt arbete.

Vill du hänga med på tåget mot samskapande?

Vill du eller din organisation vara en av de som får chans att kostnadsfritt testa vår verktyg och lämna synpunkter för dess utveckling? Hör av dig i så fall till någon av oss i forskarlaget på KAU (Inga, Magnus eller Per – se våra kontaktuppgifter under “Hem”)!