Händer inom piloten och CoSIE

November 2018: Piloten i Jönköping

  • Förbättringsarbete inom personlig assistans (PA) hade en ny träff för första linjen chefer den 16/11 inom temat ”Arbetet med hälsofrämjande arbetssätt” där aktionsforskare medverkade. Temat för träffen var pilotarbetets framgångar och utmaningar samt hälsofrämjande ledarskap i förändring. Mötesagendan lämnades som vanligt öppet och cheferna hade möjlighet att, som brukligt, ta upp de frågor som kändes viktiga “just nu”. Gruppen reflekterade kring de pågående förbättringarna i hur PA tjänster organiseras samt vad pilotarbetet har resulterat i för lärdomar så här långt. Mer specifikt, hur kan förändringarna komma till gagn för PA brukare samt hur har förändringsarbete påverkat deras ledarskap i en annars utmanande och mycket föränderlig tjänstekontext. Positiva förändringar i både chefernas förhållningssätt och arbetssätt uppmärksammades, något som förväntas främja ett mer systematisk, återkommande samskapande med brukare inom PA. Ett viktigt arbete återstår dock med att hålla kvar samskapande andan och med att kommunicera detta till och inspirera sin personal. Frågor som är viktiga i fortsatt diskussion är: Vad är ett hälsofrämjande ledarskap? Hur kan man inspirera och stödja sin personal i ett samskapande med brukare som är hälsofrämjande för bägge sidor? Hur förbättra förutsättningar för förstalinjen cheferna? Nästa gemensamma pilot träff planeras i februari 2019.

November 2018: Kunskapsspridning mellan piloterna i CoSIE

  • Under 26-28/11 arrangeras det en serie workshops i form av levande laboratorier (“Living Labs”) i Newcastle, England, med CoSIE piloter och deras forskarteam. Syftet är att skapa förutsättningar för en gemensam reflektion och lärande inom och mellan pilotgrupperna om om vad det tar att utveckla tjänster genom samskapande där brukare är en central aktör. Först ute är piloter i startgruppen A (Jönköping, Hull och Emilia Romagna region) som presenterar sina innovationsprocesser och strategier att uppnå förändring för mellangruppen B och senare C piloter. Vi ser fram emot utbytet och möjlighet att reflektera tillsammans!

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *