About CoSIE

The CoSIE project (Co-creation of Service Innovation in Europe) states that public service innovations and improvements can be achieved by creating collaborative partnerships between service providers and service beneficiaries. During the implementation of CoSIE, the collaborative partners test and develop the diverse methods and strategies of co-creation in the field of public (social and welfare) services.

The CoSIE partners actively search for new ways to use digital tools and open data in order to enable the co-creation of services. With innovative practices the project aims to improve the inclusion and influence of all concerned citizens in service design, development and delivery so as to promote their possibilities to act as active members of the society. The co-creation process in this particular project consists of nine individual (but interlinked) service innovation pilots in nine European countries (Sweden, Finland, Estonia, Poland, Hungary, UK, Holland, Italy, and Spain). Each pilot has different target groups, service needs and local settings. In Sweden, Social Services in Jönköping municipality are piloting improvements in disability services, with special focus on personal assistance services.

Kort om projektet

CoSIE, Co-creation of Service Innovation in Europe är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt (November 2017- October 2020) med totalt 24 deltagare i 10 europeiska länder. Syftet är att studera till vilken grad socialtjänster involverar brukarna själva i utvecklingen av sina tjänster. Karlstads universitet deltar med en pilotstudie som genomförs med Jönköpings kommuns socialförvaltning som studieobjekt.

Syftet med den svenska pilotstudien i CoSIE är att utforska under vilka förutsättningar möjliggörs brukares eller medborgares involvering i utveckling av tjänster, som exempelvis personlig assistans, och vilka effekter har det på insatser på individnivå samt verksamhetsutveckling.Syftet motiveras av att det finns speciella brukargrupper vars röster sällan blir hörda och det är just dessa grupper som projektet inriktar sig emot.

Den vetenskapliga frågeställningen i projektet gäller hur offentlig verksamhet utvecklar tjänster med hjälp av samskapande tillsammans med brukare.

Då projektet är finansierat av EU finns även ett mer tillämpat syfte. Det syftet är att utveckla ny kunskap om hur offentliga tjänster kan utvecklas genom att prioritera kunskaper och behov som adresseras av brukare. Med grund i erfarenheter och lärdomar från dessa nio piloter kommer projektet att utveckla en digital vägledning (Roadmap) och tillhörande digital verktygslåda (i form av bl a “massive open online course/MOOC”) för hur förändring mot ett systematiskt samskapande med brukare/medborgare kan möjliggöras samt vad är viktigt att tänka på.