Lärdomar från ett nationellt rundabordssamtal kring samskapande

Vi har nyligen (2021 02 12) inom CoSIE projektet reflekterat kring samskapande, dess vägar och förutsättningar inom lärande organisationer på ett nationellt interaktivt seminarium/rundabordssamtal. Detta tillsammans med deltagare verksamma främst inom vård och omsorg från svenska kommuner och Regioner samt några brukar- representanter och forskare. Syftet var att förutom erfarenhetsutbyte och inspiration erbjuda lärdomar och tankar för beslutsfattare. […]

CoSIE projektet goes Bryssel: diskuterar Samskapande (co-creation) på European Week of Regions and Cities

Efter längre förberedelser har en grupp från CoSIE projektteamet kunde äntligen genomföra en panel om samskapandets (co-creation) möjligheter och utmaningar i offentliga tjänster. Rummet fylldes successivt med deltagare från flertal regioner och kommuner runtom i Europa, några forskare och en och annan Bryssel byråkrat. Syftet var att blanda korta forskarpresentationer med lika långa inspel från publiken och dialoger, […]

Händer inom piloten och CoSIE

November 2018: Piloten i Jönköping Förbättringsarbete inom personlig assistans (PA) hade en ny träff för första linjen chefer den 16/11 inom temat ”Arbetet med hälsofrämjande arbetssätt” där aktionsforskare medverkade. Temat för träffen var pilotarbetets framgångar och utmaningar samt hälsofrämjande ledarskap i förändring. Mötesagendan lämnades som vanligt öppet och cheferna hade möjlighet att, som brukligt, ta upp de frågor […]