Lärdomar från ett nationellt rundabordssamtal kring samskapande

Vi har nyligen (2021 02 12) inom CoSIE projektet reflekterat kring samskapande, dess vägar och förutsättningar inom lärande organisationer på ett nationellt interaktivt seminarium/rundabordssamtal. Detta tillsammans med deltagare verksamma främst inom vård och omsorg från svenska kommuner och Regioner samt några brukar- representanter och forskare. Syftet var att förutom erfarenhetsutbyte och inspiration erbjuda lärdomar och tankar för beslutsfattare. […]