Hem/Home

Läs mer om CoSIE projektet och vad som händer inom andra piloter och i projektet på projektets webbplats.

Kontakter/Contacts

Inga Narbutaité Aflaki
Projektledare för den svenska pilotstudien, Fil dr statsvetenskap, Institutionen för samhälls-och kulturvetenskaper, KAU, tel 054-700 16 78, 076 19 600 62
inga.narbutaite-aflaki@kau.se

Magnus Lindh, forskare i projektet, huvudansvarig för MOOC, Fil dr statsvetenskap, Institutionen för samhälls-och kulturvetenskaper, KAU, tel 054-700 17 90

magnus.lindh@kau.se

Per Kristensson
professor, Föreståndare för CTF/Centrum för Tjänsteforskning vid KAU.
Tel: 070-974 08 60
per.kristensson@kau.se